GreekEnglish (United Kingdom)

Google Translate

English German Italian Japanese Spanish

Clients Log-in

E-mail:
Pass:

Remind Password

Contact

MSN
support@web-expert.gr
Web Live Chat

Click here
'Οροι Χρήσης Print E-mail

Αποδοχή όρων χρήσης

Η τοποθέτηση σελίδων και πληροφοριών και γενικότερα η χρήση του δικτύου της Web-Expert συνεπάγεται αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Η Web-Expert διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

 

Υπηρεσίες


1) Web Hosting:

Η Web-Expert διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο διακομιστών (servers), οι οποίοι διανέμουν στο Internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. Ο έτερος συμβαλλόμενος (πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Web-Expert εικονικό διακομιστή.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Η Web-Expert διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο χώρο , και γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

O πελάτης συμφωνεί ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Web-Expert για να λειτουργήσει, ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Web-Expert και ότι δεν είναι υπεύθυνη η Web-Expert να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις.

O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η Web-Expert δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H Web-Expert θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

Η Web-Expert δεν φέρει καμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της εταιρίας καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας λόγω ατυχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος η Web-Expert οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η Web-Expert διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προέρχεται από πρόκληση βλάβης λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

Περιεχόμενο

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των υπηρεσιών της Web-Expert για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε 1) δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, 2) πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, 3) αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών (SPAM) 4) και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα.
Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την Web-Expert, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.

Πιο αναλυτικά οι χρήστες των υπηρεσιών της Web-Expert απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούν τους web servers της εταιρίας για δημοσίευση περιεχομένου: 1) Αντίθετου στην ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. υβριστικό, που προσβάλει την δημόσια αιδώ, που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα (copyright), είναι ανάρμοστο για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών κ.λπ.). 2) Πορνογραφικού, ρατσιστικού και γενικά ανήθικου σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και της κοινότητας του Internet περιεχομένου (π.χ. serial ή registration numbers από εμπορικά προγράμματα, cracker utilities, συμβουλές για spamming κ.λπ.). 3) Παραπομπών σε χώρους με υλικό που απαγορεύεται η τοποθέτησή του στην Web-Expert. 4) Σελίδες οποιουδήποτε περιεχομένου αν αυτές έχουν διαφημιστεί με ανάρμοστο τρόπο μέσα στο Internet (spamming κ.λπ.)

Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η Web-Expert που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.

Η Web-Expert δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.

E-mail

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet.

Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).

Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.
Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Web-Expert μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Web-Expert.


Σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών το account διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Χρήση πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση το account του πελάτη συνεχίζει και παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του server τότε η Web-Expert διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση του πελάτη.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των account των πελατών της Web-Expert. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Web-Expert, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κ.λπ.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Web-Expert, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Web-Expert διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Σε περίπτωση που η χρήση πόρων όπως αυτού της μέγιστης μηνιαίας διακίνησης δεδομένων ξεπεράσει τα όρια που περιλαμβάνονται στο account του πελάτη, η Web-Expert διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της επιπλέον κατανάλωσης από το υπόλοιπο του λογαριασμού φιλοξενίας του πελάτη αναπροσαρμόζοντας την ημερομηνία λήξης του account του.

Ενεργοποίηση - Ανανέωση

Η ενεργοποίηση των υπηρεσίων του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής φιλοξενίας.

Η ανανέωση του λογαριασμού φιλοξενίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Η Web-Expert οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 30 ημέρες πριν, και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για 10 ημέρες, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και νέα ειδοποίηση. Αν εντός των ημερών αυτών δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H Web-Expert δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας. Οποιαδήποτε πληρωμή προς την Web-Expert γίνετε μέσω πιστωτικής κάρτας αφορά μία και μοναδική χρέωση.

Διακοπή συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων χωρίς αιτία.Αν και όποτε γίνει αυτό η Web-Expert δεν θα επιστρέψει το συμφωνημένο ποσό για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης. Επίσης, Web-Expert δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση επανειλλημένων παραβάσεων των όρων χρήσης από τον πελάτη. H Web-Expert διατηρεί το δικαίωμα προς τους πελάτες της να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση αν κρίνει ότι γίνεται κατάχρηση αυτών και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός account.

Εξασφάλιση

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την 'Οροι Χρήσης και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Web-Expert εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού φιλοξενίας του.


2) Web Design:

Η Web-Expert μετά απο την συμφωνία της αξίας της υπηρεσίας (σχεδιασμού ιστοσελίδας) θα πρέπει να καταβάλει το 50% ως προκαταβολή. Εαν ο πελάτης δεν καταβάλει το ποσό αυτό, οι διαδικασίες έναρξης του project δεν θα ξεκινήσουν.

Η Web-Expert κατα την διάρκεια του σχεδιασμό της ιστοσελίδας θα πρέπει να δείχνει στον πελάτη ανα τακτά διαστήματα την πορεία του project. Μολις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό που απομένει (50%).Αφού συμβεί αυτό ,η Web-Expert πρέπει άμεσα να ανεβάσει την σελίδα στον server (είτε αυτό είναι πακέτο Web Hosting της Web-expert ή αλλης εταιρίας.)

Με κάθε σχεδιασμό ιστοσελίδας ο πελάτης έχει δωρεάν τεχνική υποστήριξη.


3) Web Maintance  -Συντήρηση:
Η Web-Expert δεσμεύεται ότι τα στοιχεία πρόσβασης στην σελίδα σας δεν θα διαρεύσουν και δεν θα βρεθούν ποτέ σε κακόβουλα άτομα.

Η Web-Expert με την καταβόλη της αξίας της υπηρεσίας, θα πρέπει να της αποσταλούν με e-mail το username & password τα οποία θα δινουν την απαραίτητη πρόσβαση για την δημοσίευση των άρθρων.

Μετά το πέρας της πληρωμένης διάρκειας της υπηρεσίας ή των μέγιστων άρθρων του πακέτου η Web-Expert θα σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας έως την ανανέωση της.

4) Καταχώρηση Domain:

HTML clipboard

Η χρήση της Web-expert.gr, για την καταχώρηση Ονόματος Χώρου (Domain Name), σημαίνει αυτόματη αποδοχή των όρων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου ( Domain Names) με κατάληξη .gr (Απόφαση 351/76, 20/05/2005), Κανονισμός που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης για τα Ονόματα Χώρου.

Η Web-expert.gr, με τη λήψη της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου και μετά από την πληρωμή των τελών, γνωστοποιεί την αίτηση αυτή στο Μητρώο Ονομάτων Χώρου. Το ύψος των νόμιμων τελών, που καταβάλλονται στην web-expert.gr, για κάθε πράξη σχετιζόμενη με τα Ονόματα Χώρου .gr, βρίσκεται δημοσιευμένο στα περιεχόμενα του παρόντος Ιστότοπου, αναπροσαρμόζεται μονομερώς από την web-expert.gr και τελεί διαρκώς μέσα στα νόμιμα όρια που αναφέρονται στην απόφαση 351/76, 20/05/2005.

Η επικοινωνία της Web-expert.gr με το χρήστη επιτυγχάνεται με κάθε θεμιτό τρόπο και ενδεικτικά αναφέρονται: η τηλεφωνική επικοινωνία, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή ΦΑΞ, η αποστολή σύντομου μηνύματος σε κινητό (SMS) κτλ. Ο εκάστοτε συμβαλλόμενος αλλά και ο εκάστοτε υποψήφιος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αποδέχεται αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας από την πλευρά της Web-expert.gr

5) Audio Streaming:
H Web-Expert διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο audio server και γνωστοποιεί στον πελάτη τους κωδικούς πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

6) PHP Scripts / Extensions:
Η Web-Expert διαθέτει προς χρήση στον πελάτη τον συμφωνημένο πρόγραμμα (scirpt) και δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να το κατεβάσει. Η Web-Expert είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη & ανανεώσεις για 1 χρόνο και μετα το πέρας ο χρήστης μπορεί να πληρώσει ενα χρηματικό ποσό για την ανανέωση της τεχνικής υποστήριξης & ανανεώσων. Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς τα χρήματα δεν επιστρέφονται εφόσον ο χρήστης έχει αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης στα προγράμματα.

Η Επιστροφή χρημάτων γίνεται υπο προυποθέσεις μόνο στα encoded (κωδικοποιημένα - κλειδομένα) προγράμματα και σε καμία περίπτωση σε open source script.

 

Επικοινωνία

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα, και να ειδοποιεί την Web-Expert για κάθε μεταβολή τους. Οφείλει δε να ορίσει μία email διεύθυνση εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην Web-Expert σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η Web-Expert να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο account του.

H επικοινωνία και ενημέρωση της Web-Expert προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση account κτλ ) διεξάγεται μέσω e-mail. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το account του.

Δήλωση εχεμύθειας

Η Web-Expert δεσμεύεται ότι δεν θα γνωστοποιήσει ή πουλήσει το email ή άλλα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε οποιοδήποτε τρίτο. Η Web-Expert θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ελληνικές αρχές για διαλεύκανση υποθέσεων παραβίασης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση η Web-Expert θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση για την αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

Εγγύηση

Tα πακέτα φιλοξενίας εικονικών διακομιστών της Web-Expert συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 16 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της Web-Expert , μπορεί μέσα σε 16 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.

Σε περίπτωση που το πόσο της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 16η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης φιλεξενίας ιστοσελίδων (web hosting), και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της Web-Expert .

 

 

Please fill in the following form to contact us for SALE only questions!


* Are you human?